May 29, 2020

Beyin Hakkında Bilinmeyenler

Vücudumuzun en karmaşık organlarından biri olan beyin, vücut aktivitelerimizden tutunda ruhsal durumumuza kadar her olayın içindedir.
Beynimizde ön (Frontal), şakak (temporal), arka (oksipital) ve üst (pariantal) olmak üzere 4 tane beyin lobumuz bulunmaktadır. Bu beyin loblarının her birinin ayrı görevi olmasına rağmen bazı bölgeler sadece bir iş için görevlendirilmiştir.
Görme oksipitalde, duyma temprolde, kişilik özelliklerimiz frontalde ve tad ve koku alma duyumuz pariantal lobta özelleşmiş bulunmaktadır.
Beyin kendi içinde elektrik üreten bir yapıdadır. Nöronlardan geçen her bilgi beyinde düşük voltajlı olsa da elektrik oluşmasını sağlamaktadır.
Nöronlar arası impuls (duyu) alışverişi ise nörotrasnmitter maddeler aracılığı ile olur. Her impuls için ayrı bir nörotransmitter madde vardır.

Geri «
Ileri »