October 24, 2019

Kına Gecesi Adetleri Nelerdir?

Her genç kız günün birinde evleneceğini hayal eder. Hayallerinin arasında düğünü, kına gecesi gibi eğlencelerin nasıl olacağı da vardır. Güzel ülkemizin insanlarının bağlı olduğu bazı örf ve adetler arasında kına gecesi adetleri bulunur. Bu adetler aşağıdaki gibidir.
• Düğünden 1-2 gün önce kına gecesi kız evinde ya da kız evinin tuttuğu mekanda yapılır.
• Kına günü kız evine bayrak asılır. (Kına başladı anlamındadır)
• Kına gecesinde bindallı ya da kına kıyafeti geline giydirilir.
• Gelinin başına kına yakma zamanı kırmızı örtü örtülür.
• Kına tepsisi çereziyle mumu ile hazırlanır.
• Gelin kına yakılmak üzere yüksek yüksek tepelere müziği eşliğinde çağrılır.
• Kaynana veya temsilcisi gelinin avucuna altın koyarak kına yakar. Önce ağıt sonra eğlence devam eder.

Geri «
Ileri »